„Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život.“

Charakteristika zařízení

ZŠ a MŠ Dětské centrum Hranice

Základní škola a Mateřská škola - Dětské centrum Hranice provozuje svou činnost od roku 1994. Budova školy se nachází na sídlišti Struhlovsko a je plně přístupná imobilním žákům.

Základní škola je určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří se vzdělávají ve třech vzdělávacích programech dle stupně jejich znevýhodnění s názvy:

                                         ŠVP pro ZV s minimálními výstupy ,,Nám to vyjde"

                                         ŠVP pro ZŠSI ,,Já na to mám"

                                         ŠVP pro ZŠS II ,,Máme šanci"

V letošním školním roce 2023/2024 navštěvuje naši školu 26 žáků zařazených do 5 tříd.

Základní škola má kapacitu 26 žáků.

Součástí našeho zařízení je Mateřská škola běžného typu s 25 dětmi a oddělení Mateřské školy speciální, kde rozvíjíme 10 dětí se speciálními potřebami.

Naše děti a žáky s laskavým přístupem vzdělává odborný pedagogický tým v počtu 24 osob.

ZŠ a MŠ - Dětské centrum Hranice je specifickým soukromým zařízením, které nabízí v rámci výuky dětem a žákům mnoho rozšířených aktivit, kde se snažíme o všestranný psychosomatický rozvoj osobnosti jednotlivce.

Dětem a žákům s narušenou komunikační schopností zajišťujeme v průběhu výuky logopedickou prevenci.

V rámci tělesné a rehabilitační výchovy navštěvujeme pravidelně s našimi dětmi a žáky Plovárnu Hranice ke kondičnímu plavání, účastníme se canisterapie (terapie se psem) a za příznivého počasí od jara do podzimu navštěvujeme statek v blízkém Jindřichově za účelem relaxační jízdy na koni a pobytu v přírodě.

V zimních měsících probíhá v naší škole saunování a pobyt v perličkové lázni. V pracovních a výtvarných výchovách mají žáci možnost využívat keramickou dílnu a také cvičnou kuchyň pro nácvik přípravy jednoduchých jídel a správného stolování.

Kulturní vnímání našich žáků rozvíjíme pomocí muzikoterapie, prostřednictvím výchovných koncertů a divadelních představení pořádaných kulturními institucemi a na pravidelných akcích školy – Karneval, Drakiáda, Pálení čarodějnic, Den dětí a besídky pro rodiče a sponzory školy k ukončení kalendářního a školního roku. Při přípravách a realizaci těchto výjimečných projektových dnů rozvíjíme u našich dětí a žáků dobré mezilidské vztahy, vedeme je k lásce uvnitř rodiny a k sobě samému, k přátelství, ke vztahu k přírodě, k naší vlasti a ke ctění našich národních tradic.

Jsme škola rodinného typu a na těchto principech se snažíme společnými silami dosáhnout u našich dětí a žáků toho nejlepšího…

 

Řídíme se heslem:

 

POCHOPIT – MILOVAT – UČIT SE A RADOVAT – DOJÍT K CÍLI … … …