„Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život.“

Dokumenty

ČísloNázevOdkaz
1 Školní řád ZŠ ...stažení
2 Dodatek Školního řádu ZŠ ...stažení
3 Provozní řád základní školy ...stažení
4 Provozní řád šatny ZŠ ...stažení
5 Vnitřní řád školní družiny ...stažení
6 Školní řád MŠ ...stažení
7 Dodatek Školního řádu MŠ ...stažení
8 Školní řád MŠSp ...stažení
9 Dodatek Školního řádu MŠSp ...stažení
ČísloNázevOdkaz
1 ŠVP pro ZV s minimálními výstupy: Nám to vyjde ... ...stažení
2 ŠVP pro ZŠS I: Já na to mám... ...stažení
3 ŠVP pro ZŠS II: Máme šanci ...stažení
4 Dodatek č. 1 k ŠVP Máme šanci ...stažení
5 Školní vzdělávací program: Školní družina POHÁDKA ...stažení
6 Školní vzdělávací program: Mateřská škola speciální S VESELOU PÍSNIČKOU PROJDEME NAŠÍ ŠKOLIČKOU ...stažení
7 Školní vzdělávací program: Mateřská škola Radostné a spokojené DÍTĚ ...stažení
ČísloNázevOdkaz
1 Vyhodnocení minimální preventivního programu 2022/2023 ...stažení
2 Minimální preventivní program 2023/2024 ...stažení
3 Dodatek č. 1 k minimálnimu preventivnímu programu ...stažení
4 Přijímací řízení v MŠ a MŠSp ...stažení
5 Kritéria a podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 ...stažení
6 Žádost o přijetí do MŠ a MŠSp ...stažení
7 Evidenční list s lékařským potvrzením ...stažení