„Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život.“

Úřední deska

Výsledky zápisu do MŠ - MŠsp 2022/2023 zde.

 

Výsledky zápisu do 1. tříd 2022/2023 zde.

 

Zápis do 1. tříd 2022/2023

Vážení rodiče a zákonní zástupci,  dne 21. 4. 2022 od 13:00 do 16:00 proběhne v naší škole zápis do 1. tříd 2022/2023.

 K Žádosti k přijetí do 1. třídy bude nutné doložit: Doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) k přijetí žáka do školy zřízené podle §16 odst. 9. a kopii rodného listu dítěte. 

 K Žádosti o odklad školní docházky je nutné doložit: Doporučení ŠPZ, doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa a kopii rodného listu.

 O výsledcích přijímacího řízení budete vyrozuměni osobně e-mailem a následně písemně poštou do 15 dnů od ukončení termínu trvání přijímání žádostí a to nejpozději 15.5. 2022. Následně budou výsledky přijímacího řízení vyvěšeny na úřední desce pod registračním kódem, který bude přidělen ke každé žádosti a bude Vám sdělen prostřednictvím e-mailu. 

V průběhu od 1.4.2022 do 30.4.2022 lze zasílat vyplněné Žádosti o přijetí ke vzdělávání tímto způsobem:

 1. do datové schránky školy (wss7da7)

 2. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

 3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu) 

 4. osobním podáním ve škole nebo do schránky před hlavním vchodem školy.

 

Kritéria a podmínky pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023-2023 v ZŠ

Zápisní lístek do 1.třídy

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

 

 

 

Novinky