„Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život.“

Úřední deska

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání zde.

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024/2025 zde.

 

Zápis do 1. tříd 2024/2025

Vážení rodiče a zákonní zástupci, dne 18. 4. 2024 od 13:00 do 16:00 proběhne v naší škole Zápis do 1. tříd 2024/2025.

 

K Žádosti k přijetí do 1. třídy bude nutné doložit: 

  1. 1.     Doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) k přijetí žáka do školy zřízené podle  §16 odst. 9 
  2. 2.     kopii rodného listu dítěte
  3. 3.     průkaz totožnosti zákonného zástupce

 

K Žádosti o odklad školní docházky je nutné doložit: 

  1. 1.     Doporučení ŠPZ, doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa 
  2. 2.     kopii rodného listu
  3. 3.     průkaz totožnosti zákonného zástupce

 

O výsledcích přijímacího řízení budete vyrozuměni písemně poštou do 15 dnů od ukončení termínu trvání přijímání žádostí a to nejpozději    15. 5. 2024. Následně budou výsledky přijímacího řízení vyvěšeny na úřední desce pod registračním kódem, který bude přidělen ke každé žádosti v den zápisu.

V průběhu od 1. 4. 2024 do 30. 4. 2024 lze zasílat vyplněné Žádosti o přijetí ke vzdělávání tímto způsobem:

  1. do datové schránky školy (wss7da7)
  2. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu) 
  4. osobním podáním ve škole nebo do schránky před hlavním vchodem školy

 

Kritéria a podmínky pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024-2025 v ZŠ

Zápisní lístek do 1.třídy

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

 

 

Novinky