„Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život.“

Charakteristika zařízení

ZŠ a MŠ Dětské centrum Hranice

ZŠ a MŠ Dětské centrum Hranice zahájilo svou činnost v roce 1994. Škola se specializuje na vzdělávání žáků se souběžným postižením více vadami. Budova školy se nachází na sídlišti Struhlovsko, vedle prodejny koberců BRENO a je plně přístupná imobilním žákům. Žáci se vzdělávají v Základní škole praktické, Základní škole speciální a v Základní škole speciální s rehabilitačním vzdělávacím programem. Základní škola má v současnosti celkem 22 handicapovaných žáků, vyučovaných ve čtyřech třídách. Součástí školy je také Mateřská škola s 25 dětmi a Mateřská škola speciální, která rozvíjí 10 handicapovaných dětí.

ZŠ a MŠ Dětské centrum je specifickým zařízením, které nabízí v rámci výuky žákům mnoho rozšířených aktivit. V prvé řadě zajišťuje pravidelnou logopedickou péči žákům s narušenou komunikační schopností. Nelze opomenout návštěvy Plovárny Hranice, kde děti jednou týdně za dozoru pedagogů provozují část tělesné a rehabilitační tělesné výchovy. V jejím rámci je taktéž pravidelně využívána sauna i masážní vana v budově školy. V pracovních a výtvarných výchovách mají žáci možnost využívat keramickou dílnu a také cvičnou kuchyň pro nácvik přípravy jednoduchých jídel a správného stolování.

Pro celkový rozvoj dětí jsou velmi důležité terapie. Naše zařízení nabízí pravidelně canisterapii (terapie se psem), taktéž terapii jízdou na koni, spojenou se sportovním vyžitím na čerstvém vzduchu.

K rozvoji kulturního vnímání našich žáků výrazně přispívají divadelní představení, maškarní karnevaly, pravidelné akce školy - Drakiáda, Pálení čarodějnic, Den dětí, také Vánoční besídky pro rodiče a besídky k ukončení školního roku.